Текрон, Нова Одеса, вспашка

Текрон, Нова Одеса, вспашка